You are currently viewing Mida teada isikliku sõiduauto rentimisest ettevõttele?

Mida teada isikliku sõiduauto rentimisest ettevõttele?

Kas soovid rentida isiklikku sõiduautot ettevõttele?

Rendilepingud, maksuseadused ja täiendavad juriidilised nüansid tekitavad tihti palju küsimusi. Just sellepärast koostasime käesoleva blogipostituse, et avada ettevõttele sõiduauto rentimise tagamaid. Loe edasi, et uurida täpsemalt, millega peaksid arvestama erasõiduki rentimisel firmale.


#1: Mis on täpselt isikliku sõiduauto olemus?

Noormees autos istumas

Ettevõtteid reguleerivate seaduste kontekstis ei saa isiklikele ettekujutustele ruumi jätta. Juriidiliste probleemide vältimisel lähtu alati ametlikest definitsioonidest ja õigusekspertide poolt avaldatud kommentaaridest seaduste tõlgendamise kohta.

Seega, isiklik sõiduauto saab olla vaid sõiduk, mis pole ettevõtte omanduses ega valduses. Kuivõrd vaatame teemat ettevõtluse prisma läbi, siis omab isiklikku sõiduautot firma juhtimis- või kontrollorgani liige või ettevõtte töötaja.


#2: Kellele kuulub ettevõttele rendile antud auto?

Mõnikord arvavad ettevõtjad ekslikult, et firmale välja renditud isiklik sõiduauto jääb jätkuvalt personaalseks sõidukiks. Kui rendileping on sõlmitud, siis kahte staatust korraga omada ei saa. Tegu on ettevõtte sõiduautoga, mistõttu jäävad kehtima kõik vastavad regulatsioonid.


#3: Mis muutus erisoodustuse osas 1. jaanuarist 2018?

Auto Erisoodustusmaks

Internetiavarustest sõiduki kasutamise erisoodustuse kohta infot otsides võid kergesti sattuda aegunud info otsa. Nimelt leidub küllaldaselt artikleid ja foorumi teemasid, mis keskenduvad erisoodustuse olukorrale enne 2018. aastat. Enne uuendust kehtis fikseeritud erisoodustus hinnaga 256 eurot kuus. Tänasel päeval kasutatakse aga sõiduauto mootori võimsuse määra kilovati hinna alusel. Nõuded on järgnevad:

Üle viie aasta vanusel sõiduautol on erisoodustuse hind 1,47 eurot kW kohta kuus.

Sellest uuematel sõiduautodel on erisoodustuse hind 1,96 eurot kW kohta kuus.

Teine oluline aspekt on erasõitude hüvitamine arvestuse alusel. Kunagi sai seda teha, ent muudatuste järel tekib erisoodustus hetkest, mil tööandja sõiduautot võimaldatakse erasõitude tegemiseks.

Fookus liikus üksikute erasõitude kindlaks tegemiselt ja arvestuselt laiemaks. Igasugune erasõitude võimaldamine seab eelduse erisoodustuse kohaldamiseks. Seejuures pole otseselt oluline, kas toimus kolm või kümme sõitu.


#4: Mis juhtub, kui rendid isikliku auto ainult töösõitudeks?

Sellises olukorras ei pea erisoodustust maksma. Küll aga pead tõendama, et sõiduauto on kasutusel ainult ettevõtlusega seotud ülesannete täitmiseks. Tõendamise aspekt pole seadustes detailselt lahti mõtestatud.

Kõige kindlam on omada selgeid, konkreetseid ja usutavaid tõendeid sõiduautoga seotud kulutuste klappimises ettevõtluse eesmärkidega. Samuti tuleb jälgida järgnevaid aspekte:

Business man with Cadillac
  • Sõiduautos ei tohiks olla erasõitudega seotud varustust, näiteks väikelapse turvatool või suusaboks.
  • Sõiduauto tehnilises passis ei peaks olema näha isikuid, kes pole antud ettevõttega seotud.
  • Töövälisel ajal ei saa hoida ettevõtte sõiduautot paikades, mis ei seostu firma tegevusega.

#5: Kuidas optimeerida isikliku sõiduauto ettevõttele kasutusse andmist?

Konsulteeri oma maksuhalduriga, et selgitada välja täpsed kriteeriumid, kuidas kasutada isiklikku sõiduautot antud skeemi alusel:

Tööpäeva algusest kuni tööpäeva lõpuni on auto ettevõtte kasutusest.

Tööpäeva lõpust kuni järgmise tööpäeva alguseni kuulub auto isikliku kasutuse alla.

Kindlasti tasub meeles pidada, et antud lähenemine tekitab vajaduse äärmiselt täpse aruandluse järele. Kõiki kaasnevaid kulutusi ei saa firma tasuda. Seetõttu jagatakse sõiduautoga seotud kulud proportsionaalsuse põhimõttel.


#6: Kes tasub remondikulud?

Kui annad isikliku sõiduauto sajaprotsendiliselt ettevõtte kasutusse, siis tasub remondi ja muud seotud väljaminekud firma. Seda loomulikult seni, kuni leping kehtib. Tagasi täielikult isiklikku kasutusse võtmise korral kaob ettevõttel igasugune seaduslik alus ühtki antud sõidukiga seotud kuluartiklit tasuda.


Pikk jutt lühidalt: isikliku sõiduauto rent ettevõttele

Isikliku sõiduauto rent ettevõttele on reaalne variant. Aga jälgi hoolikalt järgnevaid printsiipe:

  • Rendi korral kuulub kindlaks määratud perioodil auto ettevõttele.
  • Ainult ettevõtte eesmärkidega seotud sõitude tegemise korral ei pea maksma erisoodustust.
  • Erisoodustust tuleb maksta esimesest erasõidust, mida on ettevõtte sõiduautoga võimaldatud.
  • Internetis leidub küllaga aegunud informatsiooni erisoodustuse kasutuse kohta. Märka, et 2018. aastast hakkasid kehtima uued regulatsioonid.
  • Jälgi, et ettevõtluseks kasutatava sõiduautoga seotud kulud ja sõidud oleksid läbipaistvad, konkreetsed ja usutavad.