You are currently viewing Kuidas muutus ettevõtte auto maksustamise kord 2020. aastal?

Kuidas muutus ettevõtte auto maksustamise kord 2020. aastal?

Kas soovid end kurssi viia ettevõtte sõiduauto maksuseadustega?

Järgnevalt teeme ülevaate kõige olulisematest reeglitest ja printsiipidest, mis kehtivad sõiduautode kasutuse korral firmades. Enne praktilise maksuteabeni jõudmist vastame küsimusele, mis huvitab nii ettevõtjaid kui nende raamatupidajaid…

Mis muutub 2020. aastal autode maksuküsimuste seisukohast?

Viimastel andmetel jäävad kõik ettevõtte sõiduauto maksudega seotud teemad 2020. aastal samaks nagu ennegi. Olulisi seadusemuudatusi ei ole oodata. Küll aga hoiame kätt pulsil: kui midagi peaks muutuma, siis uuendame koheselt antud artiklit.

Firma Automaksustamise kord

Mida peaks teadma firma sõiduautode maksustamisest?

Nüüd aga teeme punkt-punktilt ülevaate olulisimatest teemadest, mis puudutavad ettevõtte sõiduautosid ning nende kasutamist ja maksustamist.

1. Määra kindlaks, kas sõiduauto on isiklik, ettevõtte kasutatav või segakasutuses sõiduk. Iga ettevõtja peab ise otsustama, mis on kõige mõistlikum lahendus konkreetse sõiduki puhul.

2. Kasutusvalduse lepingu alusel võid anda isikliku sõiduauto ettevõttele tasuta kasutamiseks.

3. Segakasutuse korral pead hoolikalt jälgima, et iga üksik sõit saaks üles tähendatud. Arvestuse pidamine on segakasutuse puhul kõige aluseks, sest kulude jaotamine toimub proportsionaalsuse printsiibist lähtudes.

4. Alates 1. jaanuarist 2018. aastal ei ole vajalik sõidupäeviku pidamine. Selle asemel toimub maksustamine järgnevalt:

  • Erisoodustust arvestatakse viiest aastast vanemate autode puhul 1,47 eurot mootori iga kW kohta.
  • Sellest uuemate autode pealt peab erisoodustust tasuma 1,96 eurot iga üksiku kW kohta.
    Seega, kahe aasta vanuse 115 kW sõiduauto erisoodustuse summa on 115 x 1,96 € = 225,4 €. Kui tegu on hübriidajami toel liikuva sõiduautoga, siis võetakse aluseks sisepõlemismootori maksimaalne võimsus. Elektri- või gaasiautode korral on ikkagi aluseks mootori võimsus kW ühikutes.

5. Erisoodustust ei pea maksma, kui sõiduautot kasutatakse ainult ettevõtluse eesmärkidel.

6. Sisendkäibemaksu puhul tuleb 100% ulatuses sisekäibemaksu maha arvamiseks kasutada sõidukit kahe aasta jooksul ainult ettevõtluseks. Kui nende kahe aasta jooksul toimub kasvõi üks kord eraotstarbeline sõit, siis tuleb maha arvatud sisend 50% ulatuses tagasi maksta.

7. Maanteeametisse saab tööandja teha märke, kui ei luba enda omandisse või valdusesse kuuluva sõiduauto kasutust ettevõtlusega mitteseotud otstarbeks. Selleks tuleb Maanteeametiga ühendust võtta, misjärel teeb ametnik liiklusregistri andmebaasi vastava märk. Seejuures tasub arvestada, et tegu on kõikidele avaliku infoga. Protseduuri tegemiseks ei ole vaja aga riigilõivu tasuda.

Pikk jutt lühidalt: Ettevõtte autode maksustamine - 2020 uuendused

Loetlesime põhilised ettevõtte sõiduauto maksustamisega seotud reegleid. Kuigi 2020. aastal ei ole ette näha muudatusi sõiduauto kasutamiste ettevõtluses reguleerivate seadustega, siis hoiame olukorral silma peal.

Värskete uudiste puhul uuendame seda artiklit peatset!