You are currently viewing Milline juhiabisüsteem väärib investeeringut?

Milline juhiabisüsteem väärib investeeringut?

Kas kaalud auto turvalisemaks muutmist?

Tänapäeval saad valida ohtrate turvalisust tagavate juhiabisüsteemide vahel. Seda nii uut autot ostes kui ka vanemaid sõidukeid vuntsides. Kuid paratamatult tekib autosõpradel õigustatud küsimus:
millised neist abidest tegelikult ostmist väärivad?

Siinkohal lähevad inimeste arvamused lahku. Kindlasti sõltub vastus sinu auto baasvarustusest ja autosõidu eesmärkidest ning piirkonna iseärasustest, kus regulaarselt ringi sõidad.

Siiski leidub turvavarustust, mis annab küllaga riski maandavat lisaväärtust pea kõikidele juhtidele. Järgnevas blogipostituses vaatleme põhjalikumalt lahendusi, mida võiksid oma auto jaoks kaaluda.

NB! Antud ülevaade keskendub osaliselt vanematele autodele. Nimelt on nii mõnedki loetletud turvavarustuse komponendid tuttuutel autodel juba baasvarustuses olemas.


#1: Pimenurga jälgimissüsteem

Pime nurk asub otse sinu auto kõrval. Seda ala pole võimalik näha küljepeeglitest ning üle õla vaadates varjab vaadet esi- ja tagaklaase eraldav konstruktsioon. Taoline auto struktuurist tulenev pime nurk tõstab märgatavalt õnnetusse sattumise riski.

Noore naise jalad auto peeglis

Pimenurga jälgimissüsteem annab koheselt teada, kui manöövrit sooritama hakates võib pimedas nurgas asuda mõni kaasliikleja. Süsteem jälgib aegsasti lähenevaid autosid. Tavaliselt toimub hoiatus helisignaali, vilkumise või roolivibratsiooni näol.


#2: Kokkupõrke vältimise andur

Andur hoiatab sind sõiduki või jalakäijaga kokku põrkamise eest. Seda süsteemi nimetatakse ka frontaalkokkupõrke hoiatuseks. Alustuseks annab süsteem sulle audiovisuaalse signaaliga ohust märku. Kui oht püsib, siis võib andur käivitada automaatse hädapidurduse.


#3: Aktiivne sõidurea hoidja ja passiivne hoiatussüsteem

Auto kiirteel päikeseloojangul

Süsteem võib toimida erinevate automudelite korral mitmel viisil. Kaks põhilist lähenemist on järgnevad:

Passiivne.
Passiivne süsteem annab juhile audivisuaalseid hoiatusi, kui kaamerasilma analüüsivale andurile nähtub, et juht hakkab sõidutrajektoorist kõrvale kalduma. Sõna “passiivne” tähistab siinkohal seda, et süsteem annab vaid ohust märku.

Aktiivne.
Sõidureas püsimise aktiivne süsteem korrigeerib suurematel kiirustel auto juhtimist. Kui tekib oht, et juht hakkab üle joone sõitma, siis pöörab automaatselt reageeriv süsteem rooli veidi vastassuunas.

Seejuures tasub meeles pidada, et aktiivset süsteemi saab alati oma tegevusega kontrollida. Kui hoiad jäigalt roolist kinni, siis see takistab korrigeerimise lõpule viimist, näiteks mõne ohtliku takistuse ootamatul vaatevälja ilmumisel.

P.S. Lisaks ei käivitu sõidurea hoidja, kui oled sisse lülitanud suunatule!


#4: Automaatne hädapidurdussüsteem

Inimene reageerib aeglasemalt võrreldes automaatsete süsteemidega. Seepärast kaasneb automaatsete hädapidurdussüsteemide kasutusele võtmisega reaalne hüve. Kuivõrd süsteem hakkab pidurdama hädaohu korral enne juhi võimalikku reaktsiooni, siis vähendab see frontaalkokkupõrke korral kahjustuste ulatust. Mõnel juhul võib taoline süsteem kokkupõrke täielikult ära hoida.

Kihutav auto ja stop märk

Pikk jutt lühidalt: juhiabisüsteem, mis on soetamist väärt

Uute autode juhiabisüsteemid muutuvad aina nutikamaks, pakkudes kõikidele liiklejatele täiendavat turvalisust. Soovitame soojalt kaaluda järgnevate süsteemide paigaldamist, kui need pole auto standardvarustuses juba olemas:

  • Pimenurga jälgimissüsteem
  • Frontaalkokkupõrke vältimise andur
  • Aktiivne sõidurea hoidja
  • Passiivne sõidureas püsimise hoiatussüsteem
  • Automaatne hädapidurdussüsteem

Tähelepanu! Ükski juhiabisüsteem ei asenda teravat tähelepanu, kainet meelt ja rahulikku sõidustiili.

Loe lisaks, milised on auto elektrilise eelsoojendi head ja vead.